Subvenții pentru achiziționarea tancurilor de răcire a laptelui

Guvernul a adoptat hotărârea privind acordarea de subvenții (ajutor de minimis) pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui. Subvenția urmărește sprijinirea crescătorilor de animale care dețin până la 5 capete vaci de lapte și care se organizează într-o singură formă asociativă constituită la nivelul comunei.

Potrivit reprezentanților Ministerilor Agriculturii, evoluția pieței laptelui a dovedit faptul că preluarea zilnică a laptelui materie-primă provenit de la fermele de mici dimensiuni devine tot mai neatractivă pentru procesatori din cauza costurilor legate de colectarea laptelui și de lipsa existenței unei oferte cantitative concentrate, fapt care periclitează existența viitoare a fermelor, cu consecințe grave sociale și de mediu.

Beneficiari ai acestui sprijin sunt crescătorii de animale care îndeplinesc următoarele condiții:

a) fac parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unității administrative teritoriale organizată la nivel de comună, în scopul achiziționării de tancuri de răcire a laptelui;

b) vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă prevazuta la lit. a) sunt înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor;

c) forma asociativă prevazută la lit. a) nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcționări a colectării laptelui și efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Proceduri pentru obținerea acestei subvenții

Asociațiile vor depune în perioada 20 noiembrie – 30 decembrie 2013 cererile pentru obținerea avizului prealabil, împreună cu următoarele documente:

– copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziționarea tancului de răcire a laptelui pentru membrii sai;

– centralizator cu membrii formei asociative, așa cum sunt definiți la art.3 lit.a), care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru și numarul total de vaci de lapte;

– copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative;

– hotărârea adunării generale a asociației prin care se aprobă achiziționarea tancului de răcire și prin care membrii se angajează ca pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, mențin numărul de vaci de lapte deținute la data acordării ajutorului și nu schimbă destinația utilizării tancului de răcire.

De asemenea, după obținerea acestui aviz, asociațiile vor depune în perioada 20 ianuarie-20 martie 2014 următoarele documente:

– document care atestă înscrierea vacilor de lapte a membrilor formei asociative în Registrul Național al Exploatațiilor, eliberat în funcție de operatorul SNIIA;

– documente emise de primarie din care reiese punerea la dispozitie, de către aceasta a suprafeței aferentă instalării tancului de răcire, precum și a utilităților specifice necesare funcționării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate facilitățile puse la dispoziția asociației de către primarie sunt valabile pentru toată perioada funcționării investiției realizate;

– factura proformă, din care să reiasă valoarea de achiziție a tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul prețului de piață;

document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut