Se majorează suma alocată pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Ministerul agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță printr-un comunicat de presă că în şedinţa Guvernului din data de 16 decembrie 2015 a fost aprobată o Hotărâre prin care se majorează suma alocată pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2015. Astfel, suma creşte de la valoarea de 270.697,250 mii lei, la valoarea de 377.472,250 mii lei.
Suplimentarea a fost fundamentată luând în considerare necesitatea asigurării resurselor financiare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată, pentru trimestrul III al anului 2015, având în vedere că din suma alocată iniţial a fost utilizată până în prezent suma de 248.328,244 mii lei pentru plata ajutorului de stat aferent trimestrelor I și II ale anului 2015.
Modificarea a fost posibilă şi datorită existenței unui disponibil în valoare de 106.775,0 mii lei în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2015 cu această destinație, rezultat ca influență a aplicării prevederilor O.G. nr.47/2015 (rectificarea bugetară).
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 s-a instituit pentru perioada 2015-2020, măsura aplicării unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
Hotărârea Guvernului nr. 880/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind schemele de ajutor de stat care se acordă în agricultură, a operat modificări și completări la prevederile H.G. nr.1174/2014, care au vizat următoarele aspecte:
– stabilirea valorii totale maxime a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 luând în considerare evoluția ratei accizei standard la motorină pentru anii 2016 și respectiv perioada 2017-2020, prevăzută de legislația fiscală, precum și suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015.
– punerea în acord și corelarea dispozițiilor legale privind exprimarea în lei a accizei standard pentru motorină, determinată în anexa nr.1 la Titlul VII din Codul Fiscal, cu modul de calcul și exprimarea în lei a nivelului redus al accizei pentru motorina utilizată în agricultură.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut