Programul Național Apicol ce va fi aplicat în perioada 2014 – 2016

Prin Decizia CE nr. 5126/2013 a fost aprobat Programul apicol pentru perioada 2014 – 2016 elaborat de România și a fost stabilită contribuția financiară pentru acest program.

Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Programul apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune aceasta, excluzând TVA.

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Național Apicol pentru perioada 2014 – 2016, este de 44.545.756,82 lei, distribuită astfel:

– pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei;

– pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei;

– pentru anul 2016, 14.837.341,02 lei.

Exercițiile financiare ale Programului apicol se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acțiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plățile aferente se fac în timpul exercițiului financiar.

Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât și din bugetul UE prin Programul Național Apicol pentru perioada 2014 – 2016 este pentru urmatoarele măsuri:

– realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor,

– achiziționarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa,

– achiziționarea de mătci, roiuri pe faguri și/sau familii de albine,

– achiziționarea de stupi în vederea reformării stupilor uzați în urma deplasării acestora în pastoral, decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.

Beneficiarii Programului apicol sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, organizate în asociații de crescători de albine, federații, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislatiei în vigoare.

Sistemul informatic va avea ca scop evidența numărului de apicultori și a numărului de familii de albine, pe județ, total țara și forme asociative prin îmbunătățirea substanțială a Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011 cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011.

Potrivit Guvernului, introducerea acestei măsuri se justifică atât prin faptul că alocarea sumelor de către CE se face, în primul rând, în funcție de numărul de familii de albine deținut de fiecare stat membru și ulterior de măsurile propuse a fi finanțate, cât și prin necesitatea existenței unei baze de date fiabile necesare dezvoltării politicilor în domeniu și asigurării unei trasabilități adecvate în ce privește calitatea și siguranța produselor obținute.

În prezent, în România, situația statistică / operativă a numărului familiilor de albine este gestionată de mai multe entități (MADR, INS, APIA, ANARZ, forme asociative) care raportează valori diferite, înregistrându-se diferențe de 40% (și chiar de până la 80%, conform ultimelor solicitări depuse la ANARZ).

În vederea realizării sistemului informatic pentru identificarea stupilor, Agenția Naționala pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” achiziționează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achizițiile publice, atât hard-ul, cât și soft-ul, parți ce compun acest sistem informatic, în limita sumei de 8.000.000 lei, fără TVA alocată cu această destinație pe perioada 2014 – 2016.

Pentru acțiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor care o însoțesc este 01 august a fiecărui an.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut