Ajutor de stat – producătorilor de cartofi care au fost afectațI de organismele de carantină dăunătoare cartofului

În Monitorul Oficial al României nr. 14 din data de 9 ianuarie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului .

Prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare cartofului se acordă un ajutor de stat în valoare de 100% din valoarea producţiei afectate de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – putregaiul inelar al cartofului şi/sau Ralstonia solanacearum – putregaiul brun al cartofului, producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de consum care au utilizat sămânţă de cartof certificată.

În anul 2012, urmare inspecțiilor fitosanitare efectuate de inspectorii fitosanitari din cadrul unităților fitosanitare, organismul dăunător Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a fost depistat şi la materialul provenit din câmpurile clonale, respectiv la tuberculii de cartofi aparţinând clonelor iniţiale A, B şi C care se produc în câmpurile experimentale din staţiunile de cercetare.

Modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 23 decembrie 2013 se referă la: prelungirea perioadei de aplicare a schemei, respectiv până la 31 decembrie 2014, introducerea categoriei Clone A+B+C şi actualizarea sumei maxime anuale pe unitatea de măsură pentru cartof de sămânţă prebază/bază cât şi pentru cartoful de sămânţă certificată, astfel încât să nu se mai producă un dezechilibru financiar producătorilor afectaţi.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut