Facilități pentru investitori

Autoritatea publică locală ajută investitorii locali cu următorele:

Consiliere în vederea desfășurării unei anumite activități din punct de vedere al amplasării, al dotării cu utilități, al compatibilității activității și al autorizării;
Se acordă facilitățile prevăzute de lege care intră în competența consiliului local;
Sprijină asigurarea cu utilități;
Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități, în cel mai scurt timp posibil;
Facilitarea legăturilor economice cu potențiali parteneri ai agenților economici și ai investitorilor;
Mediatizarea activităților desfășurate și a produselor obținute, prin toate mijloacele de care dispune Consiliul local;
Facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal;
Implicarea în asigurarea cu forță de muncă;
Crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unitățile de învățământ și instituțiilor din subordinea autorității locale;
Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime;
Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii și a dotării cu utilități.

Ultima actualizare: 11:14 | 5.07.2024

Sari la conținut