Crescătorii de porci și păsări vor putea accesa din nou sprijinul pentru bunăstarea animalelor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va deschide în perioada următoare o nouă sesiune de depunere a cererilor de ajutor financiar pentru Măsura 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor (suine și păsări).

În urma unei analize realizată împreună experții Comisiei Europene, reprezentanții MADR au identificat posibilitatea de a permite fermierilor care nu au reușit să acceseze acest ajutor să poată beneficia de aceste plăți compensatorii.

 

Sprijinul se va acorda doar pentru angajamente voluntare luate de fermieri care depăşesc cerinţele minime impuse pentru bunăstarea animalelor (suine și păsări). În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte și standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. Menționăm faptul că în cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

Beneficiarii eligibili sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor şi a păsărilor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

”Este o nouă oportunitate pentru crescătorii de animale să beneficieze de acest sprijin financiar important pentru realizarea unor producții competitive și de înaltă calitate. În toată această perioadă am căutat soluții pentru a identifica resursele financiare necesare și mă bucur că astfel reușim să răspundem la solicitările fermierilor și să oferim din nou o măsură de sprijin care s-a bucurat de un real succes”, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin.

Încă din Campania 2012, fermierii au avut posibilitatea accesării acestei măsuri prevăzute în Axa II a PNDR 2007 – 2013.

Plafonul alocat acestei măsuri a fost suplimentat prin decizia Comisiei Europene la sfârșitul lunii noiembrie 2013, fiind în prezent de 372.88 milioane de euro, aferent cererilor depuse începând cu anul 2012 și până la sfârșitul actualei perioade de programare.

În luna decembrie 2013 au fost efectuate plățile pentru cererile depuse în sesiunea I – pachetul a) – porcine, în valoare de 312.241.127 lei (70.253.375 euro).

În ceea ce privește plata pentru pachetul b) – pasari, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) estimează că plățile se vor efectua în perioada aprilie – mai 2014, pentru prima sesiune de depunere, valoarea estimată a acestora fiind de 80 milioane de euro.

Informații suplimentare
Pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (plățile se acordă pentru porci grași, scrofițe și scroafe):

Subpachet 1a) – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.

Subpachet 2a) – asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux.

Subpachet 3a) – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului.

Subpachet 4a) – corectarea nivelului nitriților și nitraților, din apă.

Subpachet 5a) – reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Subpachet 6a) – îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

Aplicarea celor 6 măsuri suplimentare de bunăstare (una sau o combinație a lor) determină o reducere a numărului de animale raportat la suprafața exploatației sau a mijloacelor de transport, ceea ce influențează în mod direct indicatorii integrați de poluare (apă, aer, sol). De asemenea, determină un management mai bun al furajelor, al apei, al dejecțiilor, creând parametri de protecție mai buni pentru solul și apele din România.

 

Pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (plățile se acordă pentru pui de carne, găini ouătoare, găini de reproducție din rase grele și pui de curcă):

Subpachet 1 b) – asigurarea intensității iluminatului artificial la minimum 30 lucşi,

Subpachet 2 b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări,

Subpachet 3 b) – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului,

Subpachet 4 b) – corectarea nivelului nitriților și nitraților din apa utilizată,

Subpachet 5 b) – reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat.

Aplicarea celor 5 măsuri suplimentare de bunăstare (una sau o combinație a lor) determină un management mai bun al apei şi al asigurării de suprafață mai mare/pasăre atât în timpul creșterii, creând parametri de protecție mai buni pentru păsări în primul rând, cât și pentru solul și apele din România.

Forma şi valoarea sprijinului
Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile adiţionale suportate de fermieri. Plata se va face în întregime către fermier.România.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut