A început campania de primire a cererilor de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafață

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat în data de 3 martie 2014, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 3 martie – 15 mai 2014, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

 

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care

lucrează terenul.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafaţa fermei.

Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

2. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):

• ANT 1- culturi în teren arabil;

• ANT 2- in pentru fibră;

• ANT 3- cânepă pentru fibră;

• ANT 4- tutun;

• ANT 5- hamei;

• ANT 6- sfeclă de zahăr.

3. Schema de plată separată pentru zahăr;

4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană; 5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:

Se continuă angajamentele aflate în desfașurare. Pentru angajamentele care au fost finalizate în anul 2013 se acceptă prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprobării PNDR de către Comisia Europeană.

• Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;

• Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.

• Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu*:

 Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală;

 Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale;

 Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări;

 Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi;

 Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică;

 Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi;

 Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.

Un element important şi în Campania 2014 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2014, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele – față de parcelele digitizate și/sau controlate pe teren în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot

digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum și avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Ultima actualizare: 11:14 | 5.07.2024

Sari la conținut