30% din banii din FEGA

30% din banii alocaţi anual României în perioada 2015-2020 din FEGA vor merge către plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire).

Plata pentru înverzire se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS) şi care, începând cu 1 ianuarie 2015,sunt obligaţi să aplice, pe toate terenurile eligibile la plată, următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
-diversificarea culturilor
-menţinerea pajiştilor permanente existente la nivel naţional
-păstrarea unei zone de interes ecologic (ZIE).
Fermierii certificaţi ecologic beneficiază implicit de plata pentru înverzire pentru suprafeţele în conversie/certificate. La fel şi cei care au întreaga exploataţie cu culturi permanente. Exploataţiile aflate integral sau parţial în zone de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică vor primi plata pentru înverzire dacă aplică practicile obligatorii, în măsura în care aceste practici sunt compatibile, în exploataţia în cauză, cu obiectivele de conservare.
Cuantumul plăţii pentru înverzire se calculează anual prin împărţirea plafonului de 30% din alocarea anuală din FEGA la numărul total de hectare eligibile.

Diversificarea culturilor

Diversificarea culturilor presupune existenţa a cel puţin două culturi diferite pe exploataţiile care au 10 – 30 ha teren arabil, iar cultura principală să acopere max. 75% din teren, respectiv cel puţin trei culturi diferite pe exploataţiile peste 30 ha, cultura principală să acopere max. 75%, iar principalele două culturi să ocupe împreună max. 95%.
Prin excepţie, dacă peste 75% din terenul arabil este acoperit cu iarbă sau alte erbacee sau este pârloagă, cultura principală pe restul suprafeţei arabile trebuie să ocupe max. 75% din terenul arabil rămas. (…)
MADR defineşte „cultura” ca oricare dintre genurile din clasificarea botanică a culturilor, pârloagă, iarbă sau alte plante furajere erbacee. Culturile de toamnă şi cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparţin aceluiaşi gen.
De asemenea, sunt prevăzute: Menţinerea pajiştilor permanente şi Păstrarea unei zone de interes ecologic (ZIE).

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut