Localizare

Comuna Ieud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului,Ieudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiţionale, etnografice şi folclorice.

Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zonă a Maramureșului care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice.

Ieudul prin amplasamentul său excepțional, la izvoarele Izei, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de Munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, pe DJ 18, la 100 km de Municipiul Baia Mare.

Suprafața comunei este de 11000 ha dintre care intravilan 550 ha și extravilan 10500 ha.

Rețeaua Hidrografică este formată din râul Ieudișor, afluent al râului Iza.

Clima comunei este temperată, specifică depresiunii Maramureşului, fiind influențată de situarea nordică a ținutului și în special de aspectul depresionar, caracterizându-se prin veri răcoroase și ierni aspre. Temperatura medie anuală este de circa 8 grade Celsius. Cantitatea precipitaţiilor variază între 600-800 mm şi este repartizată neregulat.

Solul este sărac pentru agricultură, platformele şi terasele sunt aşezate pe roci de solidificare puternic alterate: gresii, marne, aglomerate vulcanice, şi au dezvoltat podzolul secundar, format din straturi de lut argilos, în timp ce regiunea înaltă este dominată de pajişti și păduri.

Populația comunei este, potrivit ultimului recensământ, de 4318 locuitori.

În comuna Ieud funcționează 6 școli și 3 grădinițe.

Ieudul are mai multe lăcașuri de cult printre care se află și cele două biserici de lemn: Biserica din deal – monument UNESCO şi Biserica din şes – monument istoric.

Alături de reperele istoriei, tradiţii şi obiceiuri, frumuseţile cu care natura a înzestrat aceste locuri „încântă ochii” localnicilor cât şi ai vizitatorilor. Peisajele unice şi „sălbatice”, liniştesc privirea trecătorului îndemnând la drumeţie, la revenirea pe aceste meleaguri, sunt „germeni” ai dezvoltării turismului în zonă.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut